Felicitări! Ai primit acces gratuit la

Conferința națională de Dreptul Muncii
„Ion Traian Ștefănescu”

Speakeri și teme

 • Prof. univ. dr. Ioan Chelaru, prof. univ. dr. Brîndușa Teleoacă Vartolomei, conf. univ. dr. Monica Gheorghe – In Memoriam Ion Traian Ștefănescu – O carte prin care Profesorul se întoarce
 • Prof. univ. dr. Adrian Severin, Președinte și președinte emerit al Adunării Parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (2000-2004) – Măreția unui destin asumat cu demnitate
 • Prof. univ. dr. Irina Zlătescu, Facultatea de Drept, Universitatea București, prof. univ. dr., av. Monna Lisa Belu Magdo, fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție – Procesul de integrare a Dreptului Internațional Privat și a Dreptului Uniunii Europene în sistemul național de reglementare, în contextul globalizării
 • Jud. dr. Valer Dorneanu, Președinte, Curtea Constituțională a României – Profesorul Ion Ștefănescu
 • Florin Iordache, Președinte, Consiliul Legislativ – Profesorul Ion Traian Ștefănescu, personalitate marcantă a vieții academice românești
 • Prof. univ. dr. Verginia Vedinaș, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Un om ales: Ion Traian Ștefănescu
 • Av. dr. Ion Popa – Măreția unui om peste două orânduiri
 • Prof. univ. dr. h. c., av. Alexandru Țiclea, cercetător științific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – Contribuții ale profesorului Ion Traian Ștefănescu la afirmarea și perfecționarea dreptului muncii
 • Prof. univ. dr. Magda Volonciu, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București – Raporturile de muncă în secolul XXI
 • Prof. univ. dr. Verginia Vedinaș, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Funcționarul public în concepția profesorului Ion Traian Ștefănescu
 • Ana Ștefănescu – Expansiunea dreptului muncii de la dreptul muncii clasic, respectiv dreptul muncii privat și public spre dreptul profesional – în viziunea prof. univ. dr. Ion Traian Ștefănescu
 • Prof. univ. dr. Marian Nicolae, Facultatea de Drept, Universitatea din București, Buna-credință în raporturile de muncă
 • Prof. univ. dr. Raluca Dimitriu, Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice din București – Reducerea timpului de muncă în contextul crizei Covid‑19
 • Prof. univ. dr. Brîndușa Teleoacă-Vartolomei, Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice din București – Aspecte teoretice și practice privind acordarea daunelor morale și supravegherea modalității de utilizare a laptopului și a telefonului de serviciu
 • Prof. univ. dr. Mara Ioan, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, dr. Paul Băltățeanu, comisar-șef de poliție, director, Direcția Management Resurse Umane – Considerații parțial critice cu referire la unele norme aplicabile (și) polițiștilor
 • Conf. univ. dr. Felicia Roșioru, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca – Libertatea de expresie a salariatului și limitele sale
 • Conf. univ. dr. Daniela Moțiu, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara, Clauza de confidențialitate și clauza de mobilitate în cazul consilierilor juridici funcționari publici
 • Conf. univ. dr. Septimiu Panainte, decan, Facultătea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Poate exprima art. 61 lit. b) din Codul muncii o dimensiune sancționatorie?
 • Conf. univ. dr., av. Carmen Nenu, prodecan, Facultatea de Științe Economice și Drept, Universitatea din Pitești – Rolul și importanța acțiunilor inspecției muncii din România în asigurarea securității și sănătății în muncă a lucrătorilor
 • Jud. drd. Violeta Duca, Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, Curtea de Apel București – Efectele contractului colectiv de muncă asupra contractului individual de muncă
 • Jud. drd. Daniela Bogatu (Oprescu), Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, Curtea de Apel București – Contractul de stagiu
 • Dr. Laurențiu Sorescu – Scurtă pledoarie în favoarea securității și sănătății în muncă
 • Prof. univ. dr. Ioan Chelaru, Președinte, Academia de Științe Juridice din România – Particularități ale dreptului internațional privat în contextul concepției moniste a Codului civil: o problemă de filosofie a dreptului sau de sistematizare legislativă?
 • Jud. Gabriela Florescu, Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, Curtea de Apel București – Noi reglementări privind competența internațională în materia litigiilor de dreptul familiei cu elemente de extraneitate. Considerații privind Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului din 25 iunie 2019 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești și privind răpirea internațională de copii
 • Răzvan Popescu – Întinderea protecției datelor și a informațiilor aduse la cunoștința părților pe durata raportului juridic de muncă
 • Conf. univ. dr. Aurelian Gabriel Uluitu, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București – Aspecte teoretice și practice în legătură cu motivarea în fapt a deciziei de concediere
 • Av. dr. Veronica Voinescu, Baroul București – Intervenția abuzului de drept în raporturile de muncă – scurt examen jurisprudențial
 • Av. dr. Irina Sorica, Baroul București – Aspecte legate de modificările aduse răspunderii disciplinare a salariaților
 • Conf. univ. dr., av. Monica Gheorghe, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – „Angajatorul” – un concept european uniform?
 • Dr. Diana Crumpănă, ofițer programe și politici UE, DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune, Comisia Europeană – Aspecte privind dreptul de a se deconecta din perspectivă europeană
 • Av. dr. Ștefan Naubauer – Considerații privind legalitatea asistării salariatului în cursul cercetării disciplinare prealabile
 • Lect. univ. dr. Radu Ștefan Pătru, Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice din București – Considerații teoretice și practice privind munca prin agent de muncă temporară
 • Dr. Cristina Sâmboan, Coordonator al secțiunii române a Réseau Académique sur la Charte Sociale Européenne et les Droits Sociaux – RACSE/ANESC
 • Jud. dr. Olimpia Monica Matias, Tribunalul Timiș – Concedierea pentru necorespundere profesională

Rămâi informat despre domeniile care te interesează

Vrei să afli și despre alte conferințe?

© 2022 Copyright Universul Juridic. Toate drepturile rezervate.