CODUL MUNCII COMENTAT

Ediția a IV-a, completată și revizuită

O nouă ediție de interes

A 4-a ediție a „Codului muncii comentat” este fundamentată pe activitatea de peste 15 ani de cercetare, consultanță și, cu precădere, de practica juridică continuă a autorului în domeniul dreptului muncii și al litigiilor de muncă.

Noi comentarii și adnotări substanțiale sunt aduse atât ca urmare a modificărilor legislative realizate prin Legea nr. 283/2022 pentru modificarea și completarea Codului muncii și a Codului administrativ, prin Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, cât și ca urmare a evoluției jurisprudenței din domeniul relațiilor de muncă, analizată la zi și prezentată în actuala ediție a Codului muncii comentat.


Prin prisma unei lungi şi vaste experienţe practice profesionale a autorului, care a favorizat şi analizarea detaliată a întregii jurisprudenţe din ultimii ani, prezenta lucrare răspunde real multor probleme actuale, în deosebi practice, care apar în derularea relaţiilor de muncă şi în prelucrarea datelor cu caracter personal, dar şi a celor de jurisdicţie a muncii, prin analizarea, comentarea şi trimiterea la soluţiile pronunţate în practică judiciară.

Devenită un reper doctrinar și jurisprudențial în domeniul dreptului muncii, asemănător Dezbaterilor de dreptul muncii și a Dialogurilor MCP susţinute de către autor, lucrarea de faţă este un amplu şi complet instrument de studiu şi de lucru destinat, în primul rând, practicienilor (avocaţi, jurişti, magistraţi, consilieri juridici şi de resurse umane), dar şi studenţilor, angajatorilor şi lucrătorilor.

Despre autor

AV. MARIUS-CATALIN PREDUȚ​

Marius-Cătălin Preduţ, avocat, membru al Baroului București, este fondatorul şi coordonatorul MCP© Cabinet avocaţi, specializat, încă de la înfiinţare, în domeniul relaţiilor de muncă şi comerciale, precum şi, ulterior, în domeniul protecţiei datelor personale, a drepturilor de autor şi a vieții private. Activitatea profesională a fost dedicată, în calitate de avocat titular, numeroaselor cauze, litigii şi ample proiecte subsumate relaţiilor de muncă, în general, precum şi studiilor, articolelor şi cercetărilor publicate în mediile de specialitate ori susţinute în cadrul a diferite reuniuni ştiinţifice.

Astfel, Marius-Cătălin Preduţ a contribuit substanţial şi constant la crearea unei jurisprudenţe originale, inclusiv de natură constituţională; la identificarea, prezentarea şi implementarea de soluţii practice pentru buna derulare a relaţiilor de muncă, în contextul trasformărilor socio-economice continue; precum şi la formarea de avocaţi şi specialişti în dreptul muncii.

Codul muncii este cel mai important izvor al dreptului muncii, dar legislația dindomeniul dreptului muncii și a relațiilor de muncă cuprinde și alte acte normative și,tocmai de aceea, dispozițiile sale este necesar a fi coroborate cu cele ale altor legi speciale, de pildă, cu ale Legii nr. 367/2022 privind dialogul social, ale Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, ale Codului administrativ, alte reglementări specifice privind normarea elementelor particulare, dar esențiale, ale raporturilor juridice de muncă.