Contractul de vânzare

Jurisprudență relevantă și comentarii

Lucrarea cuprinde jurisprudența relevanţă în materia contractului de vânzare în reglementarea noului Cod civil. Sunt analizate probleme de actualitate ce vizează noțiunea, natura juridică, delimitarea de alte contracte translative de drept, condiții de validitate, vicii de consimţământ și aspecte specifice de consimţământ în materia contractului, obiectul și cauza contractului, efectele contractului de vânzare, respectiv interpretarea contractului, obligațiile vânzătorului și ale cumpărătorului, varietăţi de vânzare, precum și aspecte particulare ale acestui contract, relative la clauză de dezicere, arvuna confirmatorie, condițiile privind activarea pactului comisoriu prevăzut în contract, restituirea prestaţiilor executate în temeiul unui contract de vânzare desfiinţat prin hotărâre judecătorească.


Având în vedere caracterul complex al dispoziţiilor legale aplicabile contractului de vânzare şi ţinând seama de aplicarea uneori neuniformă, în practica judiciară, a acestor dispoziţii legale, este deosebit de utilă evidenţierea unor soluţii ale Înaltei Curţii de Casaţie şi ale Curţilor de Apel, prin care se realizează o interpretare a respectivelor norme legale, facilitând o corectă aplicare a prevederilor legale, ce conturează regimul juridic al contractului de vânzare.
Prezenta lucrare poate constitui, în acest fel, pentru profesioniştii dreptului, un instrument de lucru pragmatic şi eficient, ce contribuie la o aplicare mai consecventă a legii.

Jud. dr. Viorel Terzea
Preşedinte al secţiei a II-a civilă,
de contencios administrative şi fiscal a Curţii de Apel Piteşti
Previous
Next

Despre autor

Cristina Ramona Duță

Cristina Ramona Duță, judecător din anul 1998, la Tribunalul Constanţa din anul 2004, iar din data de 01.07.2018 Vicepreşedinte al acestei instanţe.
Doctor în Drept civil din anul 2011, cu lucrarea intitulată „Raporturile patrimoniale dintre soţi la confluenţa dispoziţiilor dintre Vechiul şi Noul Cod civil”, sub coordonarea prof. univ. dr. Alexandru Bacaci al Facultăţii de Drept din Sibiu.

Colaborator al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, în calitate de lector univ., din anul 2015, la materiile Drept civil. Obligaţii – activităţi de seminar, Drept European – curs şi seminar, Drept civil. Succesiuni – Curs şi seminar, Drept comparat. Sisteme de Drept – curs. În curs de titularizare în cadrul aceleiaşi facultăţi.

Autoare a numeroase articole publicate în revista Dreptul, Revista Română de Jurisprudenţă, Revista Română de Executare Silită.