Colecția Pro Lege

Ediţiile PREMIUM beneficiază de copertă lăcuită selectiv şi sunt tipărite pe hârtie albă de calitate superioară, ideală pentru adnotările necesare în activitatea didactică şi practică. Totodată, oferă un vast material informativ suplimentar, structurat profesionist şi evidenţiat adecvat: JURISPRUDENŢĂ şi NUMEROASE ACTE NORMATIVE CONEXE (integrale sau în extras), atent selectate în funcție de relevanță, varii adnotări utile etc. 

Seria se adresează practicienilor (constituind un instrument de lucru deosebit de util în activitatea de zi cu zi), teoreticienilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenţilor. 

 • Textul actualizat al Codului, însoţit de un index detaliat
 • Dispoziţii de aplicare
 • Decizii ale Curţii Constituţionale
 • Recursuri în interesul legii
 • Hotărâri prealabile
 • Jurisprudenţă naţională
 • Dispoziţii CEDO
 • Dispoziţii CDFUE
 • Jurisprudenţă CEDO
 • Unificare practică judiciară (trimiteri minute)
 • Numeroase acte normative conexe, integrale sau în extras (inclusiv legi care reglementează: cadastrul, protecţia şi prevenirea separării copilului, adopţia, exproprierea s.a.) şi un index general al acestora
 • Textul actualizat al Codului, însoţit de un index detaliat
 • Dispoziţii de aplicare
 • Decizii ale Curţii Constituţionale
 • Recursuri în interesul legii, inclusiv Dec. ICCJ nr. 10/2023 (www.iccj.ro)
 • Hotărâri prealabile, inclusiv Dec. ICCJ (DCD) nr. 37/2023 (M. Of. nr. 660 din 19 iulie 2023)
 • Jurisprudenţă naţională
 • Dispoziţii CEDO
 • Dispoziţii CDFUE
 • Jurisprudenţă CEDO
 • Unificare practică judiciară (trimiteri minute)
 • Numeroase acte normative conexe, integrale sau în extras (inclusiv legi de reglementare a profesiilor de: notar, avocat, executor judecătoresc, consilier juridic, mediator) şi un index general al acestora
 • Corelaţii cu vechile reglementări
 • Dispoziţii de aplicare
 • Decizii ale Curţii Constituţionale
 • Recursuri în interesul legii
 • Hotărâri prealabile
 • Jurisprudenţă naţională
 • Dispoziţii CEDO
 • Dispoziţii CDFUE
 • Jurisprudenţă CEDO
 • Numeroase infracţiuni prevăzute în legi speciale
 • Unificare practică judiciară (trimiteri minute)
 • Index
 • Corelaţii cu vechile reglementări
 • Dispoziţii de aplicare
 • Decizii ale Curţii Constituţionale
 • Recursuri în interesul legii
 • Hotărâri prealabile
 • Jurisprudenţă naţională
 • Dispoziţii CEDO
 • Dispoziţii CDFUE
 • Jurisprudenţă CEDO
 • Unificare practică judiciară (trimiteri minute)
 • Acte normative conexe (integrale sau în extras), privind cooperarea judiciară internaţională, executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare, organizarea: cazierului judiciar, Poliţiei Romane, Jandarmeriei Române, DNA, DIICOT, sistemului de probaţiune etc.
 • Index
PRO LEGE – O colecție necesară oricărui jurist:
 • reuneşte între copertele fiecărei culegeri informaţii esenţiale şi extinse din domeniul abordat, înlesnind astfel utilizatorului activitatea de cercetare, reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat acesteia;
 • prezintă pachete de acte normative consolidate, atent selectate în vederea acoperirii domeniului vizat, îmbogăţite cu note şi referinţe utile, structurate şi evidenţiate profesionist şi menite a facilita înţelegerea voinţei şi a intenţiilor legiuitorului (prin semnalarea şi/sau prin prezentarea unor corelaţii ori a unor spețe relevante, în unele cazuri prin oferirea unor lămuriri punctuale etc.);
 • este tipărită pe hârtie albă de calitate superioară, ideală pentru adnotările necesare în activitatea didactică şi practică;
 • seria PREMIUM din cadrul colecţiei PRO LEGE include un vast material informativ suplimentar (după caz, jurisprudenţă europeană, mai multă jurisprudenţă naţională şi mai multe legi conexe integrale sau în extras, varii adnotări etc.);
 • fiecare culegere în parte constituie, practic, un instrument juridic complex, indispensabil activităţii de zi cu zi în cadrul domeniului căruia îi este dedicată şi pe care îl reprezintă, organizând unitar informaţiile necesare unei bune cunoaşteri a domeniului respectiv.

Coordonarea generală a Colecției PRO LEGE este asigurată de consilierul juridic Oliviu Crâznic.

 

Pachete

Descoperă edițiile anterioare

© 2024 Copyright Universul Juridic. Toate drepturile rezervate.