Proprietatea intelectuală. Legislație, jurisprudență și repere bibliografice

APRILIE 2024

Dreptul proprietății intelectuale are două mari componente:

– pe de o parte, dreptul de autor şi drepturile conexe (vizând opere literare, publicistice, ştiinţifice, muzicale, coregrafice, cinematografice, dramatice, fotografice, de artă grafică sau plastică, de arhitectură, topografice, conferinţe, cursuri, traduceri, programe pentru calculator, baze de date, înregistrări audiovizuale, radiodifuziunea, televiziunea, gestiunea colectivă s.a.);

– pe de altă parte, proprietatea industrială (vizând mărci, indicaţii geografice, invenţii, desene, modele, combatarea concurenței neloiale s.a.).

Cunoaște-ți drepturile și protejează-ți creațiile!
Fii informat și nu încălca drepturile altor creatori!

Cunoaşterea legislaţiei aferente este, aşadar, deosebit de importantă astăzi nu doar pentru teoreticienii şi practicienii domeniului (judecători, procurori, avocaţi, consilieri juridici, consilieri în proprietate industrială, cadre didactice) şi pentru studenţi, nu doar pentru toţi cei care desfăşoară o activitate creativă şi/sau comercială conexă acesteia (de la scriitori, jurnalişti, artişti şi oameni de ştiinţă, la editori şi producători), ci şi pentru toate instituţiile, societăţile, asociaţiile, fundaţiile, persoanele fizice autorizate, pentru angajatori şi angajaţi – în fapt, pentru orice persoană care deţine un blog sau o pagină de Facebook şi care trebuie să ştie cum le poate proteja conţinutul, ce drepturi şi ce obligaţii are şi la ce anume să fie atentă pentru a nu încălca drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane (o asemenea încălcare, chiar rezultată din neştiinţă, poate avea consecinţe legale grave).

Publicată cu avizul Asociaţiei Ştiinţifice de Dreptul Proprietăţii Intelectuale şi al Asociaţiei Literare şi Artistice Internaţionale – Grupul ALAI România, îngrijită de prof. univ. dr. Viorel Roș şi de conf. univ. dr. Ciprian Raul Romițan, ediţia a 5-a (revizuită) a culegerii – Proprietatea intelectuală. Legislaţie, jurisprudenţă şi repere bibliografice: aprilie 2024 – cuprinde principalele acte normative care reglementează domeniul, numeroase extrase relevante din acte normative incidente, trimiteri la decizii ORDA, spețe atent selectate, repere bibliografice utile, precum şi Statutul lucrătorului cultural profesionist (recent adoptat), constituind astfel un instrument de lucru eficient, destinat inclusiv publicului larg. 

PRO LEGE – O colecţie necesară oricărui jurist:

● reuneşte intre copertele fiecărei culegeri informaţii esenţiale şi extinse din domeniul abordat, înlesnind astfel utilizatorului activitatea de cercetare, reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat acesteia;

● prezintă pachete de acte normative consolidate, atent selectate în vederea acoperirii domeniului vizat, îmbogăţite cu note şi referinţe utile, structurate şi evidenţiate profesionist şi menite a facilita înţelegerea voinţei şi a intenţiilor legiuitorului (prin semnalarea şi/sau prin prezentarea unor corelaţii ori a unor spete relevante, în unele cazuri prin oferirea unor lămuriri punctuale etc.);

● este tipărită pe hârtie albă de calitate superioară, ideală pentru adnotările necesare în activitatea didactică şi practică;

● seria PREMIUM din cadrul colecţiei PRO LEGE include un vast material informativ suplimentar (după caz, jurisprudenţa europeană, mai multă jurisprudenţa naţională şi mai multe legi conexe integrale sau în extras, varii adnotări etc.);

● fiecare culegere în parte constituie, practic, un instrument juridic complex, indispensabil activităţii de zi cu zi în cadrul domeniului căruia îi este dedicată şi pe care îl reprezintă, organizând unitar informaţiile necesare unei bune cunoaşteri a domeniului respectiv.

COORDONAREA GENERALĂ a Colecţiei PRO LEGE este asigurată de consilier juridic Oliviu Crâznic. 

Previous
Next

Ediție coordonată de

Prof. univ. dr. Viorel Roș

Conf. univ. dr. Ciprian Raul Romițan